Algemene reserverings- en huurvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene reserverings- en huurvoorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst tussen u (hierna te noemen de huurder) en ons (hierna te noemen verhuurder). Met de boeking gaat huurder akkoord met de hieronder afgedrukte voorwaarden. Al deze voorwaarden hebben betrekking op het appartement nummer 4, Zirbenstrasse 2, A-5562 Obertauern.


Reserveren

Huurder kan per email of telefonisch reserveren, deze reservering wordt door verhuurder per email bevestigd. Bij ontvangst van deze bevestiging dient de huurder binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging een aanbetaling van 200,- euro op rekening van verhuurder over te maken. De bevestiging en deze voorwaarden vormen samen de huurovereenkomst. Na overmaken van de aanbetaling is de reservering bindend.


Betaling

De aanbetaling bedraagt 200,- euro en dient binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging te worden voldaan aan verhuurder. Bij overschrijding van de aanbetalingstermijn behoudt de verhuurder zich het recht voor om de reservering als ontbonden te beschouwen en het appartement weer vrij te geven voor verhuur. Restbetaling van de totale huursom, moet vier weken voor de reserveringsdatum gestort zijn op rekeningnummer ******** t.n.v. W.J. Koobs. Bij reservering binnen vier weken voor het vertrek dient het gehele bedrag, binnen vijf dagen, te worden overgeboekt. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst te ontbinden.


Annulering

Annulering door huurder dient schriftelijk te worden opgegeven aan verhuurder. Bij annulering is huurder de volgende bedragen aan verhuurder verschuldigd:

Indien enige omstandigheid (waaronder overmacht) verhuurder noopt tot annulering van het al gehuurde appartement, zal huurder hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Het reeds door huurder betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. Huurder heeft niet meer of ander recht dan het reeds betaalde bedrag.


Bijkomende kosten

De huurprijs is inclusief elektriciteit en water. De eindschoonmaak bedraagt 35,- euro (verplicht). Bewassing van het beddengoed 12,- euro per persoon per week. Beide bedragen te voldoen bij aankomst aan de huismeester.


Aankomst en vertrek

De huurweek geldt voor één week van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders is

overeengekomen. Aankomst: zaterdag vanaf 16.00 uur. Vertrek: zaterdag vóór 10.00 uur


Gebruik

Verhuurder gaat er vanuit dat het appartement netjes wordt gebruikt, zodat de volgende huurders er ook met plezier gebruik van kunnen maken. Het appartement is geschikt voor vier personen. Het juiste aantal personen dient van te voren aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden. Het is de huurder niet toegestaan om meer personen in het appartement onder te brengen en/of te laten overnachten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met de verhuurder. Huisdieren zijn niet toegestaan, mits verhuurder anders heeft overeengekomen met huurder. Roken is binnen niet toegestaan. Internet is op basis van ‘fair use’. Het downloaden van films etc. is niet toegestaan.


Aansprakelijkheid

Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het verblijf. Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de huurder dient direct vergoed te worden. Calamiteiten en schade dienen direct door huurder aan verhuurder gemeld te worden. Niet gemelde schade zal op de huurder worden verhaald.


De verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Bij problemen dient u altijd de verhuurder en/of de huismeester te waarschuwen. U kunt eventueel de voicemail inspreken, huurder wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld. Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing